Terapia

Opiskelen kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja yhdistän sitä terapiatyössäni ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Terapian tavoitteet ja keston suunnittelen ja sovin yhdessä asiakkaan kanssa. Joskus yksikin terapiatapaaminen jäsentää lievempää pulmaa riittävästi, toisinaan tilanne kaipaa pidempää prosessia ja useampaa tapaamista, että muutos mahdollistuu. Pidän tärkeänä säännöllistä tavoitteiden tarkistamista ja palautteen pyytämistä, että oikeat asiat pysyvät työskentelyn kohteena. Tällä hetkellä tarjoan terapiapalveluita helposti etäyhteydellä.

Terapiapalveluihini ei ole mahdollista saada Kela-korvausta ennen valmistumistani (kevät 2025) eikä tarjoamani terapia ole vielä psykoterapiaa.


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään omien voimavarojen 
tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Lyhytterapian avulla pyritään saamaan aikaiseksi tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia arjessa sekä havaitsemaan tilanteissa uusia näkökulmia.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tieteellisesti todistettu tehokkaaksi terapiamuodoksi useiden ongelmien hoidossa. Se on tavoitteellista psykoterapiaa, jossa terapeutti työskentelee aktiivisella työotteella. Valmistun kognitiiviseksi käyttäytymisterapeutiksi keväällä 2025 ja hyödynnän jo työskentelyssäni myös tätä viitekehystä.

Luo kotisivut ilmaiseksi!