Ratkaisukeskeinen lyhytterapia


Lyhytterapian avulla pyritään saamaan aikaiseksi tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia arjessa sekä havaitsemaan tilanteissa uusia näkökulmia. Ratkaisukeskeisiä menetelmiä hyödynnettäessä keskitytään omien voimavarojen tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen sekä suunnataan huomio pääasiassa tulevaisuuteen. Lyhytterapia sopii myös itsetuntemuksen vahvistamiseen.

Lyhytterapiaprosessin pituus määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tapaamiskertojen määrään vaikuttavat asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Tapaamisten välille voidaan sopia prosessia edistäviä välitehtäviä. Usein jo yksikin tapaamiskerta lisää hyvinvointia. Useimmiten tapaamiskerrat asettuvat 5-10 tapaamisen välille.

Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita lähetettä eikä se ole Kela-korvattavaa.

Lisätietoa lyhytterapiasta voit lukea täältäLuo kotisivut ilmaiseksi!