Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tieteellisesti todistettu tehokkaaksi terapiamuodoksi useiden ongelmien hoidossa. Se on tavoitteellista psykoterapiaa, jossa terapeutti työskentelee aktiivisella työotteella.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiin kuuluu esimerkiksi ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen keskinäisten suhteiden tutkiminen, rentoutumisharjoitukset, asteittainen altistaminen vaikeille tunteille tai asioille sekä uusien taitojen oppiminen ja harjoittelu.

Työskentelyssäni on mukana myös hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä, kuten arvojen kirkastaminen ja tietoisuustaitojen harjoittelu.

Luo kotisivut ilmaiseksi!